Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Παραχώρηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη στο Δ.Σ. Σερρών

Τη Δευτέρα 22/3 η συνεδρίαση.
Με κύρια θέματα τη διατύπωση αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Σερρών του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη , την έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού καθαριότητας επί δίμηνο και την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2010 θα συνεδριάσουν την ερχόμενη Δευτέρα 22 Μαρτίου στις 9.30 μ.μ. τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 38 θέματα τα οποία έχουν ως εξής:1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Ετήσια Τουριστική Έκθεση "Πολιτιστικός Τουρισμός 2010" που θα πραγματοποιηθεί στο Βελίκο Τίρνοβο 14-17 Απριλίου 2010.
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη συνάντηση των Δημάρχων που έχουν υπογράψει Σύμφωνο Ελληνικών Πόλεων, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 23 Μαρτίου 2010.
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 6ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αγ. Παρασκευής 16 και 17 Απριλίου 2010.
4. Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού Καθαριότητας επί δίμηνο.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2010.
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Διετές πρόγραμμα Δράσης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: "Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού Σερρών" (Κ.Ε.Π.Α.Σ.).
7. Διατύπωση αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Σερρών του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη εκτάσεως 260.611,67 τ.μ.
8. Έγκριση παράτασης Προγραμματικών Συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας - Λευκώνα - Στρυμόνα - Στρυμονικού και εξέταση αιτήματος Δήμου Κ. Μητρουσίου.
9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου Αγ. Ιωάννη.
10. Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου έτους 2009.
11. Ορισμός μέλους για την επιτροπή απονομής τιμών (άρθρο 4 αριθμ. 1264/1995 Α.Δ.Σ.).
12. Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού στον Ευάγγελο Πάππο δυνάμει της αριθμ. 126/2010 διαταγής του Ειρηνοδικείου Σερρών.
13. Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου στο Ν.Π. "Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας".
14. Έγκριση τροποποίησης κανονισμών προσωπικού, διαχείρισης, υπηρεσιών και προγραμμάτων "ΚΔΑΠ", "ΚΔΑΠ ΜΕΑ", "Βοήθεια στο σπίτι" και "Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας".
15. Έγκριση πρ/σμού οικονομικού έτους 2010 της ΚΑΔΕ.
16. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της ΚΑΔΕ του έτους 2009.
17. Έγκριση πρακτικού επιτροπής μετατόπισης και εγκατάστασης περιπτέρων.
18. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ν. Σερρών για τη διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου εφήβων - νεανίδων.
19. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ).
20. Επανασυγκρότηση Δ/κών Συ8μβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.
21. Έγκριση απολογισμών έτους 2009 Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.
22. Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων έτους 2010.
23. Έγκριση μελέτης προμήθειας στολών και παρελκόμενων ειδών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών, έτους 2010.
24. Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
25. Έγκριση - ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.
26. Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
27. Παραχώρηση χώρων για την σύσταση οικογενειακών τάφων.
28. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών:
α) κ. Δημητρίου Σαββοπετράκη,
β) κ. Σφετκόπουλου Απόστολου,
γ) κ. Καραδεμιρτζόγλο Νικολάου κακ
δ) κ. Πουρσανίδη Δημητρίου
29. Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.
30. Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: "Οριστική μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών".
31. Ψήφιση πίστωσης για:
α) την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος από το Α.Π.Θ. με θέμα: "Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Σερρών" και
β) την ανάθεση της μελέτης: "Ένταξη κυρωμένης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής ενότητας Άνω Καμενίκια του Δήμου Σερρών στο λειτουργούν Κτηματολόγιο".
32. Έγκριση μελετών έργων.
33. Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κλπ.
34. Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς "Αλημπέκιοϊ" πόλεως Σερρών.
35. Έγκριση Α.Π. έργων.
36. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων και προμηθειών.
37. Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση τις αριθμ. 423/2009, 58/2010 και 59/2010 Α.Δ.Ε.
38. Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου