Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Νεολαία...


Υπερψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση του Γ. Παπανικολάου

Yπερψηφίστηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση με τίτλο "Μια στρατηγική της Ε.Ε. για την νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση" εισηγητής της οποίας ήταν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γ. Παπανικολάου. Η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρεται στην χάραξη μιας νέας ισχυρής ευρωπαϊκής στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας και με στόχο να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυχώς στις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας.


Σε αυτήν 
προβάλλονται τομείς δράσεις κομβικής σημασίας όπως η άμεση καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της προώθησης του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία), η εκπαίδευση και...

η κατάρτιση, η απασχόληση και το επιχειρηματικό πνεύμα, η υγεία, η ευζωία και το περιβάλλον, η συμμετοχή, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, οι εθελοντικές δραστηριότητες, η κοινωνική ένταξη και η νεολαία στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ανάπτυξη μιας αποφασιστικής και συντονισμένης πολιτικής με την επίδειξη ισχυρής πολιτικής βούλησης από τα κράτη μέλη για τους νέους ιδιαίτερα σε καιρούς οικονομικής κρίσης, όπου η νεολαία, η πλέον ευαίσθητη και κρίσιμη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται εκτεθειμένη στην ανεργία και την ανασφάλεια. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διατηρούν και μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το δικαίωμα της πρωτοβουλίας σε θέματα νεολαίας (αρχή της επικουρικότητας), ο Γ. Παπανικολάου τόνισε ότι η νέα έκθεση φιλοδοξεί να ξεπεράσει τις αδυναμίες των μέχρι σήμερα ευρωπαϊκών πολιτικών και να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω αναζητώντας όχι μόνο θεωρητικά εργαλεία αλλά κυρίως την αξιοποίηση, την αφομοίωση και την μετεξέλιξη πολιτικών, που θα έχουν ουσιαστικό χειροπιαστό αποτέλεσμα προς όφελος των νέων. Υπογράμμισε, επίσης, την μέχρι σήμερα έλλειψη εθνικών δεικτών που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τους νέους (εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και νεανικής επιχειρηματικότητας) και σημείωσε ότι τα κράτη μέλη έχουν επιδείξει απροθυμία να διαδώσουν πληροφορίες μέσω δημοσίευσης εθνικών εκθέσεων προόδου.
Ο εισηγητής τόνισε εξάλλου την σημασία αναβάθμισης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση, ενσωμάτωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους νέους, αφού αποτελεί το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες και λογοδοτεί σε αυτούς.
Ο Γ. Παπανικολάου, αμέσως μετά την λήξη της ψηφοφορίας δήλωσε: "Στην πλέον κρίσιμη χρονική στιγμή, σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανασφάλειας λόγω της οικονομικής κρίσης, διάχυτος είναι ο φόβος ότι η επόμενη γενιά κινδυνεύει να ζήσει με δυσμενέστερους όρους από την προηγούμενη. Με την έκθεση αυτή επιδιώκουμε να απαντήσουμε άμεσα και συγκεκριμένα, να προχωρήσουμε σε ενσωμάτωση και αφομοίωση καινοτόμων πολιτικών και ιδεών. Να ξεφύγουμε από μια γενική συζήτηση για τους νέους και να δώσουμε άμεσες και καίριες απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα τους. Να τους δώσουμε δύναμη όχι μέσα από πατερναλιστικές προσεγγίσεις αλλά μέσα από ευκαιρίες και νέους δρόμους που επιτρέπουν στους ίδιους να ξεδιπλώσουν και να αναπτύξουν την προσωπική τους πρωτοβουλία και δυναμική. Η ομόφωνη στήριξη όλων των πολικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προϊόν έντονης συνεργασίας και διαβούλευσης. Αυτή η ομοφωνία και η συναίνεση αναδεικνύει την αξία και την σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την νέα γενιά της Ευρώπης. Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε αισιόδοξα έχοντας ως κοινό σημείο αναφοράς την πίστη μας και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Η έκθεση αποτελεί ένα περαιτέρω σημαντικό βήμα στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας. Προσπάθεια που αποτελεί υποχρέωση μας. Μια υποχρέωση χωρίς όρια για τις μελλοντικές γενεές".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου