Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους της ΟΝΝΕΔ


του Κώστα Χατζή
Υπ. Πρόεδρου Ο.Ν.ΝΕ.Δ.


Ο βασικός μας στόχος ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι η όσο το δυνατό μαζικότερη συμμετοχή των νέων στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.. Για να επιτευχθεί αυτό, θέσαμε ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη τουλάχιστον μίας κάλπης ανά Δήμο σε όλην την Ελλάδα, στα πλαίσια της αντίστοιχης διαδικασίας της Ν.Δ.. Ενθαρρυντικό για αυτό είναι ότι μετά και το 4ο Προσυνέδριο της Κρήτης αποτελεί κοινή θέση όλων των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου.

Επόμενη, αλλά εξίσου σημαντική, αρχή μας είναι η ισότητα μεταξύ των μελών της Οργάνωσής μας. Η ισότητα μεταξύ των μελών της Οργάνωσης επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία, γεγονός που σχεδόν επετεύχθη, καθώς μετέχουν όλες οι νέες και οι νέοι ηλικίας 16 έως 32 ετών.

Η τρίτη βασική μας αρχή είναι η διαφάνεια στη διαδικασία. Η διαφάνεια έγγειται αφενός στην ημέρα των εκλογών μέχρι και την ανάδειξη των οριστικών αποτελεσμάτων, αφετέρου στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μέχρι εκείνη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας των προεγγραφών των "ειδικών πληθυσμιακών ομάδων", που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις εθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Η πρότασή μας σε αυτό ήταν να γίνουν οι εγγραφές ηλεκτρονικά μέσω του website της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας υποδεικνυόταν από τη Ν.Δ. και την εταιρεία που θα αναλάβει τη διαδικασία, αλλά δυστυχώς οι έτεροι υποψήφιοι και η Ν.Δ. διαφώνησαν με αυτό για αδιευκρίνιστους λόγους, παρά το γεγονός ότι δε συντρέχουν τεχνικά προβλήματα.

Θεωρούμε ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες ταιριάζουν στους νέους ανθρώπους, ενώ δεν τίθεται κανένα ζήτημα αδιαφάνειας, καθώς ο κάθε εγγεγραμμένος για να συμμετέχει στις εκλογές, θα πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών σε κάποιο εκλογικό κέντρο με αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αντί, λοιπόν, να αναζητηθεί η όσο το δυνατόν περισσότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην Οργάνωσή μας, προτιμήθηκε η πατροπαράδοτη λύση της παρουσίας των ενδιαφερόμενων στα γραφεία της εκάστοτε Νομαρχιακής Οργάνωσης για όλη την Ελλάδα, πλην των νομών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία της Ν.Δ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου